borduna ballader och metriker I

by sten sandell

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      50 SEK  or more

     

about

music for piano, voice, electronics & poetry

lyrics

borduna ballader och metriker|

vertikal akustik med horisontell prosodi

piano, röst och elektronik

musik och text: sten sandellv e r t i k a l a k u s t i k.e i a a u i.
vrtklkstk.

perforerade performationer.genom


e, i, a, a, u


och

i

bildas akustiska genomsläpp,
håligheter.


v, r, t, k, l, k, s, t och k
bildar stansade ljudprofiler runt dessa genomflöden.alla dessa profiler har en egen, unik klangkarta bestående av olika övertonsserier och rytmik.
mellan dessa utstansade profiler pågår en interaktion där redan utmejslade monader får nytt liv genom olika störningsaktioner.
labila mönster uppstår.

fokuseringar försvåras.

ett dubbellyssnande uppstår.
utefter ytan rör vi oss.

ibland är vi halvvägs innanför ytan; i skiftningarna däremellan.

akustiska ojämnheter
i det som följer den skrovliga ytan
dessa hårfina rörelser
att ta sig fram i den buckliga akustiken som uppstår
med det instabila ljudandet; snubblandet
där plötsliga ljudfickor uppstår
att gömma sig i dessa ljudfickor; i en klingande respit

klangernas överrumplande i varandra fortgårakustiska ojämnheter
i det som följer den skrovliga ytan
dessa hårfina rörelser
att ta sig fram i den buckliga akustiken som uppstår
med det instabila ljudandet; snubblandet
där plötsliga ljudfickor uppstår
att gömma sig i dessa ljudfickor; i en klingande respit

klangernas överrumplande i varandra fortgårutefter ytan rör vi oss
ibland är vi halvvägs
innanför ytan; i skiftningarna
däremellan
ytan växlar i hårdhet och tjocklek
så ock riktningen
uppifrån ser vi vindlingarna
när flera ytor
närmar sig varandra
med stora värmeväxlingar som följd

lufttrycket påverkar också klangen
när flödet bromsas; i dess framfart
men sammanpressandet göder
rytmiken, föder fraseringar
fransar upp det hela
i flera, pågående rörelser
som i sin tur stör varandras
böljande


men
just innan fallet
stannar pågåendet
just innan ljudet
sjunker något
just innan avbrottet
på väg mot, händer något
alldeles före avstannandet följer något; i dess spår av något
vid påföljande framväxt stannar något
på vägen


just innan det fortsätter
hämtar något
andan, en cesur
för att i sin tur fortlöpa
strax därefter

å så håller de´påden glatta ytan

glidandet
halkandet
i vridmomentet, just efter
glider undan
halkar ner
av
över kanten
den där skarpa kanten
med skärsår som följd
att inte få fotfäste
men att svinga sig ut; att få fart
in i aningslösheten
glömmer så fort

minnet som aldrig fäster; detta glättiga
med den hycklande ytan
den förrädiska klangen

inställsamheten

detta skenbart uppriktigamed blottställandet som redskap i att komma vidare genom lagren av ogenomtränglighet; att rensa. att lägga till. att dra ifrån, i redan lagda lager. att skapa reda. det redan upprivna blir återskapat. blir sammanfört igen. komposit. komposterat. att skapa åter en åder. i lager. överlagringar blir. detta skenbart ogenomträngliga. detta solida material som ständigt uppluckras. sväller upp. faller isär. torkar ut. flagnar. hittar nya bindemedel. fuktig akustik binder och blandar samman. ihopfogar. muterar i nya kombinationer. manipulerar. drar samman. sträckningar som blir förskjutningar. förväxlingar uppstår. förvirringar. i sammansvärjningen blottställs det kommande blottlagda.ut från någonting till ingenting
det kommande före
innan utplånandet
när allt planar ut
mot ingendera
musik/text/bild - sten sandell 2015recorded live with no overdubs by: ulf östberg och mats landberg
(SR, P2 LIve)
grafisk form/graphic design: sten sandell
tack till/thanks to sanna, vanja och olivia sandell billström, patrik eriksson, eric ahlqvist, fredrik nyberg, emil strandberg, maurice mogard, marie vesterholm,

credits

released March 18, 2015

license

all rights reserved

tags

about

sten sandell Stockholm, Sweden

stensandell.com
Composer / musician / producer - piano, clavichord, organ, voice, electronics,
Sound/Text/Image Real-Time Composer, Doctor of Philosophy In Fine Arts in Musical Performance and Interpretation

contact / help

Contact sten sandell

Streaming and
Download help

Report this track or account

If you like sten sandell, you may also like: